×

Agnieszka Janus

Endokrynolog

Agnieszka Janus jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyła w 2009r. W trakcie studiów odbywała staże w klinikach uniwersyteckich w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Tytuł doktora nauk medycznych obroniła z wyróżnieniem w 2015r. Tematem pracy doktorskiej było zagadnienie insulinooporności i hiperinsulinemii oraz ich konsekwencji zdrowotnych. W 2016 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych (rezydentura w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej we Wrocławiu). Doświadczenie endokrynologiczne zdobywała w Klinice Endokrynologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, gdzie pracowała również jako adiunkt Uniwersytetu Medycznego, co zakończone było uzyskaniem tytułu specjalisty endokrynologii w 2019 r. W zakresie świadczonych przez Panią Doktor usług znajduje się diagnostyka i leczenie chorób narządów dokrewnych osób dorosłych. W obszarze jej zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują również zagadnienia otyłości i insulinooporności. Jest autorką i współautorką wielu publikacji medycznych zarówno w czasopismach polskich, jak i zagranicznych. Ukończyła certyfikowane kursy ultrasonografii tarczycy oraz biopsji aspiracyjnej tarczycy. Stara się stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i kongresach krajowych i zagranicznych.