×

Bartosz Gaj

Ortopeda

Bartosz Gaj jest specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu oraz w Orthopaedic Arthroscopic Surgery International w Mediolanie gdzie odbył staż w dziedzinie bioortopedii i rekonstrukcji chrząstki stawowej.
W 2013 roku ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Interesuje się medycyną sportową, stale pogłębiając wiedzę oraz umiejętności praktyczne podczas imprez sportowych (m.in. The World Games).
Swoją wiedzę na temat technik operacyjnych i diagnostycznych pogłębiał na licznych kursach z dziedziny ortopedii i ultrasonografii.
Tłumacz specjalistycznej literatury medycznej (m.in. Campbell’s Operative Orthopaedics).
Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii.

Doktor Gaj jest również doskonałym ultrasonografistą w zakresie ortopedii wykonując USG stawów oraz USG bioderek dzieci.