×

Monika Stomal-Słowińska

Neurochirurg

Monika Stomal-Słowińska w 1998 roku ukończyła Wydział Nauk Medycznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W 2012 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z neurochirurgii, a w roku 2015 roku tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii.

Tytuł doktora w dziedzinie neurochirurgii otrzymała dzięki pracy dot. leczenia pacjentów z neuralgią trójdzielną metodą mikrokompresji balonem zwoju nerwu trójdzielnego Gessera metodą przeskórną.
W latach 2007-2009 studiowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończyła studia neuropsychologiczne, ze specjalizacją: diagnoza i terapia neuropsychologiczna dorosłych i dzieci. Pani Doktor jest jedynym lekarzem w Polsce o połączeniu specjalizacji z neurochirurgii oraz diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
W latach 2005-2006 odbyła zagraniczny staż naukowy dotyczący głębokiej stymulacji mózgu. Zdobywała praktyczną wiedzę na oddziale neurochirurgii szpitala w Jacksonville, w Stanach Zjednoczonych, pod okiem wybitnego specjalisty Roberta Wharrena, MD.
W 2008 odbyła staż w Szpitalu w Freiburgu w Niemczech, gdzie zdobyła wiedzę dot. monitoringu śródoperacyjnego, stosowanego jako kontrola w operacjach neurochirurgicznych, w zakresie mózgu i rdzenia kręgowego.

Aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu medycyny holistycznej i anti-anging ukończyła w 2016r. studia podyplomowe z medycyny przeciwstarzeniowej w szkole Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych w Warszawie.
W 2015r. uzyskała tytuł doktora z zakresu neuropsychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyką pracy doktorskiej była ocena procesów językowych na poziomie świadomym i nieświadomym u pacjentów z przewlekłymi krwiakami podtwardówkowymi lewej półkuli mózgu leczonych operacyjnie.
W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychosomatyka i somatopsychologia na SWPS w Poznaniu.

Od 2011 roku odbywa regularnie szkolenia i kursy z zakresu akupunktury i medycyny holistycznej w AcuArt – Międzynarodowej Szkole Akupunktury Klasycznej w Katowicach.
Jest autorem i współautorem 12 prac oraz doniesień naukowych, w tym 4 opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych, 5 opublikowanych w czasopismach zagranicznych, autorem i współautorem 2 referatów wygłoszonych na zjazdach i konferencjach krajowych oraz 1 na zjazdach zagranicznych, w tym 2 referatów opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i 1 – w recenzowanych czasopismach zagranicznych.

Pani Doktor stale pogłębia swoją wiedzę jako lekarz podczas licznych kursów, kongresów i szkoleń. Ukończyła kilka kursów z zakresu badań ultrasonograficznych.
Jest zwolenniczką innowacyjnych metod leczenia i technik operacyjnych nie tylko w neurochirurgii. W swojej codziennej pracy z pacjentami stosuje holistyczne podejście do ich leczenia.